Zde naleznete přehled prodejních míst Room108 ve vašem okolí

Když zadáte své bydliště, okamžitě získáte přehled o všech prodejcích Room108 ve vašem okolí, včetně vzdálenosti a nejrychlejší cesty do showroomu. Naši prodejci mohou dodat kompletní sortiment nábytku Room108 a mají reprezentativní kolekci ve svém showroomu, aby vám poskytli dobrý a jasný obrázek o všech našich možnostech. Pokud si chcete být jisti, že je vámi vybraný model 100% dostupný, kontaktujte příslušného prodejce.