Následující platí pro každou webovou stránku na tomto webu. Používáním webové stránky souhlasíte s tímto vyloučením odpovědnosti. S ohledem na obsah se vydavatel (Room108.nl) snaží obsah webových stránek pravidelně doplňovat a/nebo aktualizovat. Je možné, že obsah je neúplný a/nebo nesprávný i přes nezbytnou pozornost věnovanou informacím zveřejněným na stránkách.Veškerá práva jsou proto vyhrazena, z informací na této webové stránce nelze odvodit žádná práva.

Vydavatel poskytuje obsah webové stránky ve stavu, v jakém se skutečně nachází, bez záruky či záruky s ohledem na nezávadnost, vhodnost pro určitý účel či jinak. Vydavatel neručí za škodu, která byla způsobena nebo hrozí a která vznikne nebo jakkoli souvisí s používáním webové stránky nebo nemožností nahlédnout do webové stránky. Vydavatel může změnit nebo ukončit webovou stránku podle vlastního uvážení a kdykoli si to přeje, s předchozím upozorněním nebo bez něj. Vydavatel neručí za důsledky změny nebo ukončení.

S výhradou tohoto vyloučení odpovědnosti vydavatel nenese odpovědnost za soubory třetích stran, o kterých je známo, že jsou propojeny s webovou stránkou. Propojení neznamená schválení těchto souborů. Neoprávněné nebo nesprávné použití webové stránky nebo jejího obsahu může představovat porušení duševních práv, předpisů týkajících se soukromí, zveřejňování a/nebo komunikace v nejširším slova smyslu. Jste odpovědní za vše, co přenesete z webové stránky. Vydavatel si vyhrazuje právo odepřít vám povolení používat webovou stránku a/nebo využívat určité služby nabízené na webové stránce. Následně může vydavatel sledovat přístup na webovou stránku.

Budete chránit vydavatele, jeho zaměstnance, zástupce, držitele licence, obchodní partnery před soudními a mimosoudními opatřeními, odsouzeními atd. a odškodníte je před soudními a mimosoudními opatřeními, odsouzeními atd., včetně nákladů na právní pomoc, účetní atd., které byly zavedeny třetími stranami jako v důsledku vašeho používání webové stránky nebo související s vaším používáním webové stránky, vašeho porušení jakéhokoli právního předpisu nebo práv třetích stran. Všechna práva vyhrazena.